☰ Menü
PRP TEDAVİSİ

PRP Nedir?

 PRP, "Platelet(trombosit) Rich Plasma--platelet yyönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması" adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir.Bu uygulama bir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki "platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma"nın (PRP, yine aynı kişiye enjekksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır. 

PRP Uygulamasında Amaç Nedir ?

Platelet  -veya diğer adıyla trombositler-vücudumuzdaki hasarlı dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleridir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır,PRP uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateletleri verebilmektir,böylece hasarlı dokunun onarımını da bu kadar hızla ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır,çünkü PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır.

 

PRP’nin Hedefi Yara İyileşmesini Sağlamakmıdır? Derinin Gençleşmesi İle Yara İyileşmesi Arasındaki İlişki Nedir ?

Derimizin  yaşlanması aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır.Bu nedenle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz.Örneğin lazer,peeling gibi yöntemlerle derimize limitleri belli,hafif bir hasar verir ve bu hasarı derimizi hızla iyileştirmek için tetikleyici bir güç olarak kullanırız,bu hasar sonrasında büyüme faktörleri salınır ve iyileşme süreci başlar.Dermokozmetik ürünler de benzer şekilde derimizi yeniden yapılandıran maddelerin veya sentetik olarak elde edilmiş büyüme faktörlerinin bir iyileşme süreci başlatılmasını sağlarlar.

Derideki bir hasarı en etkili,en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı,yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır,bu nedenle plazma uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yöntem olarak gelişmiştir.

 

Yeni bir yöntem midir?Hangi alanlarda uygulanmaktadır ?

(PRP) uygulaması hücresel tedavinin uygulama alanlarından yalnızca biridir.Yeni bir yöntem değildir;dental(diş)implantlarla başlayan uygulama alanları estetik tıp,ortopedi,iyileşmeyen yara tedavisi gibi alanlarda hızla yayılmaktadır.Yakın bir gelecekte kronik ağrı tedavisinde,tendon hasarlarında,romatizmal yakınmalarda PRP kullanımına ait çok sayıda bilimsel çalışmanın yayınlanması beklenmektedir.

 

Uygulama hangi yollarla yapılmaktadır?

PRP uygulamaları  uygulama kitleri aracılığıyla hekimler tarafından yapılmaktadır. Uygulamalarda PRP ile hazırlanan maskeler kullanılabildiği gibi   mezoterapi ve volüm artırıcı tedavilerde de PRP kullanılabilmektedir.En genel tanımla estetik tıpta PRP yüz,boyun,dekolte bölgesi,eller,bacak içleri,kollar gibi vücut bölümlerinde;

*Lazer / peeling gibi uygulamalardan hemen sonra,derinin hızla yapılanmasını sağlamak,

*Deride yılların ve UV ışınlarına maruz kalmanın sonuçlarını geriye döndürecek biçimde kırışıklıkların  düzelmesini,çöküntülerin giderilmesini,estetik ve parlaklığının yeniden kazandırılmasını sağlamak,

*Saç dökülmesinde tek başına kullanmak veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisini güçlendirmek…

..gibi amaçlarla ve yukarıda belirtilen alanlar dışında pek çok alanda başarıyla uygulanmaktadır.

 

(PRP) uygulaması bir tür kök hücre tedavisi midir?

Kök hücre tedavisi veya hücresel tedavi bir yaralanma veya hastalığı tedavi etmek amacıyla hasar görmüş olan bir organa yeni hücrelerin tanıtılması anlamına gelmektedir.PRP uygulamasında ise hasarlı dokunun onarımı için onarım  başlatan ve uyaran bir faktör olarak plateletlerden yararlanılmaktadır,iki uygulama bu anlamda birbirinden farklıdır.

 

Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi güvenilir bir uygulama mıdır?

PRP uygulaması “otolog” dur,yani kullanılan plateletler hastadan kendisinden alınanlardır,ayrıca kanın alınması,plateletlerin ayrıştırılması gibi  işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır,yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur.Bunların dışında,verilen plateletlere eklenen hiçbir şey mevcut değildir.Bu nedenlerle  bu uygulama güvenilir olarak değerlendirilir.

 

Pratikte PRP uygulaması nasıl yapılır?

Uygulamanın yapılacağı kişiden 2 veya 3 tüp (16-23ml) kan alınır,santrfüj cihazında platetletleri ayrıştırılır.Ayrıştırılan platetletler kitteki tüpün içerisinde yoğunlaşıp birikir ve PRP  denilen bir kan ürünü ortaya çıkar.Bu ürün (PRP) dolgu veya mezoterapi gibi yollarla deriye uygulanır,deriyi gençleştirici etkisi uygulamanın hemen sonrasında parlak ve canlı bir görünümle belirgin hale gelir.

 

Kanın  alınması,plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler bir laboratuarda yapılabilir mi?

PRP uygulamasında kan alınmasından dolgu ve  mezoterapi ya da maske uygulamasına kadar olan tüm işlemlerin teknik ve hijyenik nedenlerle aynı yerde yapılması gerekir.

 

Plateletler bizim kanımızda serbest halde dolaştığına göre neden yaşlanan dokuya kendiliklerinden gidip bu süreci başlatmıyorlar?

Aslında kan dolaşımı ile dokulara ulaşan plateletler bunu belirli ölçüde yaparlar ancak genel olarak yaşlanmakta olan bir bedende bu tetikleme yeterli değildir.Bu bedende bu tetikleme yeterli değildir.Bu nedenle plateletler yoğunlaştırılıp PRP haline getirilir ve hedeflenen dokulara;yüze,boyuna,ellere ve diğer alanlara uygulanır.

 

Plateletleri yoğunlaştırarak  PRP elde etmek için tek bir yöntem mi var?

Plateletlerin yoğunlaştırılarak PRP elde edilmesi teknik olanaklarla ilgilidir.Öncelikle plateletlerin bu zenginleştirme işlemi sırasında herhangi bir hasar görmemesi gerekir.Ayrıca zenginleştirme belli ölçülerde olmak zorundadır.Örneğin aşırı zenginleştirilmiş bir  PRP işe yaramayacaktır.Bundan başka,bir hastadan elde edilen kan ürününü aynı hastaya geri vermek için  etkinlik ve güvenirliği onaylanmış ürün ve yöntemler kullanılmalıdır.

 

PRP’nin mutlaka enjekte edilmesi mi gerekir?

PRP mezoterapi veya dolgu yöntemiyle deriye verilebildiği gibi bir maske yardımıyla da uygulanabilir.

 

 

Maske de mezoterapi yöntemi kadar gençleştirici bir etki sağlıyor mu?

Sağlar.Çünkü dolgu ve mezoterapi yoluyla uygulanan PRP kolaylık sağlamak açısından kağıt maskeye emdirilerek uygulanmaktadır,deriye ne yolla verilirse verilsin etkisini gösterecektir.Ayrıca PRP sadece gençleştirmede değil iyileşmeyen  yaralarda,açık yaralarda,çene implantlarında ve benzer birçok alanda da kullanılabilir.

 

Uygulanacak PRP’nin belli bir dozu var mıdır?Ne kadarına ihtiyaç duyulur?Ne kadarı uygulanır?

Burada doz aşımı gibi bir problem yoktur.Elde edilen PRP’nin tamamı kullanılabilir.Genelde bir mezoterapi kiti ile toplam 8 mililitre PRP  elde edilebilir.Bu  da yüz,boyun,dekolte bölgesi,kolların dışı,bacakların iç kısmı gibi alanların tamamında tedavi uygulamak için yeterlidir.

 

PRP uygulamasında olumlu etki ne zaman görülür?

Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar.Daha sonra bu parlak görünümde biraz gerileme olur,ancak 3 veya 4 uygulamadan sonra(yani 1 kür uygulandıktan sonra) kalıcı bir etki belirgin hale gelir .

 

Etkinin tam olarak sağlanması için kaç uygulama yapmak gerekir?

Tam etki toplam 3 veya 4 uygulamadan,yani bir kür tamamlandıktan sonra kalıcı bir ışıltı,bir toparlanma şeklinde ortaya çıkacaktır.

 

Bir kür ile elde edilen olumlu sonuçlar sonradan tamamen kaybolur mu?

Kaybolmaz ,ancak 3 veya 4 uygulamadan oluşan kürleri her 10-12 ayda bir tekrarlamak gerekir.Bu durumda uygulanan kürlerin etkisi kalıcı bir gençleştirici etkiye eşdeğerdir.Yani her 15 günde bir yapılacak 3 veya 4 uygulamadan oluşacak bir kür ortalama olarak her  yıl  tekrarlanmalıdır.

 

PRP uygulamasının en önemli avantajı nedir?

Sağlanan gençleştirici etkinin dolgu ve benzer uygulamalarda elde  edilen etkiler gibi sadece belirli alanlara yoğunlaşmış olmaması,derinin daha büyük bir bölümüne yayılması ve daha kalıcı olmasıdır.Diğer yöntemlerle sağlanan olumlu sonuçlar belli bir süre devam eder,ancak PRP’nin olumlu sonuçları tamamen uygulanan kişiye aittir.Kaybolup gitmez.

 

Bu uygulamada istenmeyen etkiler söz konusu mudur?

Hastaya kendi kanından üretilen bir metaryel(PRP) verilmektedir.Yapılan işlem basitçe yara iyileşmesi sürecini başlatmak ve hızlandırmaktır.İstenmeyen bir etki ile karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür.

 

PRP uygulaması acı verir mi?

PRP uygulanan maske dışında enjeksiyonla yapılır.Kan alınması esnasında duyulan rahatsızlıktan dolayı daha büyük boyutta bir acı hissi beklenmez.PRP ile mezoterapi uygulaması çoğunlukla derinin 1,5 mm altında yapılır,deriye hacim kazandırmak içinse daha derin uygulama yapmak gerekir,ancak bu uygulamalarda dışarıdan sürülen anestezik kremler acı hissini engeller.

 

PRP uygulamasının yapılmasında sakınca olan kişiler var mı?

Platelet sayısı yetersiz olan hastalarda ,kanser hastalarında bu uygulama yapılmamaktadır.

 

PRP uygulamasının yapılmasında beklentiler neler olmalıdır?

Kozmetik amaçlı PRP uygulaması birçok beklentiyi karşılayacak üstün özelliklere sahiptir.Çünkü;

*Uzun etkilidir,

*Deriyi en doğal biçimde yeniden canlandırır,yapılandırır.

*Kolay ve güvenli biçimde uygulanır.

*Sadece yeni kolajen oluşumunu değil,derinin yaşamsal işlevlerini destekler.

*Kırışıklıkları ve çizgileri  deriyi “doldurarak “ değil “gençleştirerek”giderir.

*İlk uygulamadan sonrası sağlanan parlak sağlıklı görünüm bir süre sonra hafifçe gerileyebilir,bunun için ardışık uygulamalar yapılmalı ve genleştirici etkinin yığılmasını sağlamalıdır.

 

3 veya 4 uygulamadan oluşan kürler 10-12 ayda bir kez tekrarlandığında kalıcı sayılabilecek kadar uzun etkili bir gençleştirici etkisi sağlanmış olacaktır.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalar
LAZER EPİLASYON MEZOTERAPİ KİMYASAL PEELİNG LİPOLİZ (Bölgesel Zayıflama) BOTOX DOLGU TEDAVİSİ MEZOLİFTİNG CİLT HASTALIKLARI BENLER GÜNEŞTEN KORUNMA SAÇ DÖKÜLMESİ KRYO TERAPİ DERMATOLOJİK UYGULAMALAR PASİF JİMLASTİK SAÇ MEZOTERAPİSİ LAZERLE KILCAL DAMAR TEDAVİSİ ENZİM PEELİNG DERMATERAPİ PRP TEDAVİSİ FRAKSİYONEL LAZER METABOLİK BALANCE SPOT PEELİNG THREAD LİFT FIBROCELL GENÇLİK AŞISI
0216 391 20 00
Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. Şişik iş merkezi No: 50/5
Üsküdar -İSTANBUL
web_tasarımı_medyatör